รับจดทะเบียนบริษัท

 

จดทะเบียนบริษัท

         
  เราคือบริษัทผู้ให้บริการด้านจดทะเบียนบริษัท ดำเนินงานโดยทีมงานคุณภาพมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทโดยเฉพาะ 
  1. จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
  2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
  3. จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี      
  4. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล, นิติบุคคล  
  5. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
  6. แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆต่อกรมสรรพากร    
  7. แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ        
               
Visitors: 4,397